LEN postao European Aquatics

Na Kongresu, koji se održao 16. septembra u Funšalu (Portugal) odobren je predlog da se višegodišnji naziv Evropske asocijacije vodenih sportova (LEN) promijeni u European Aquatics.

Na Kongresu je odlučeno da se osnuje nova i potpuno nezavisna Jedinica za integritet, kako bi se održalo povjerenje u integritet vodenih sportova i u posvećenost da se preduzmu svi potrebni koraci da bi se zaštio taj integritet.

Na Kongresu je predstavljen i finansijski izvještaj za 2022. godinu i konstatovano da je finansijska situacija stabilna.

Novčane nagrade sportistima i finansijski doprinosi savezima članicama porasli su za 20% u poređenju sa posljednjom uporedivom - 2018. godinom.

Ukupan iznos novčanih nagrada i podrške za nacionalne federacije dostigao je 1,7 miliona eura, uključujući pomoć od 124.000 eura ukrajinskim sportistima.

VPSCG je na Kongresu predstavljao direktor Radovan Milinić, dok je Miloš Mračević, član UO VPSCG, i član Biroa European Aquatics.