Odluka o licenciranju trenera za 2021/22

1. Dnevni red seminara za vaterpolo trenere u Podgorici 22.12.2021. - OVDJE

2. Dopis klubovima o održavanju seminara za vaterpolo trenere u Podgorici 22.12.2021. - OVDJE

3. Odluka o licenciranju vaterpolo trenera za sezon 2021/22. - OVDJE