Javna rasprava o Nacrtu Statuta VPSCG

Upravni odbor VPSCG, na XII sjednici održanoj 14.11.2018. godine u Podgorici, imenovao je Komisiju sa zadatkom da predloži tekst Nacrta statuta VPSCG i prati proces usvajanja novog Statuta VPSCG usaglašenog sa Zakonom o sportu (SL CG 44/18), koji je stupio na snagu 14.07.2018. godine.

Navedena Komisija je predložila UO VPSCG 07.12.2018. godine tekst Nacrta Statuta, koji je prihvaćen od strane UO 10.12.2018. godine te se isti može smatrati Nacrtom statuta, koji se stavlja na javnu raspravu. Nacrt statuta se stavlja na javnu raspravu do 20.12.2018. godine, a pomenuta Komisija je ovlašćena od strane UO da sumira javnu raspravu, razmotri sve pristigle sugestije i primjedbe, i formira tekst Predloga statuta VPSCG, kojeg će UO VPSCG dostaviti Skupštini VPSCG na usvajanje.

Po isteku javne rasprave (20.12.2018) Komisija će na sastanku 22.12.2018. formirati tekst Predloga stauta kojeg će UO VPSCG proslijediti Skupštini VPSCG na usvajanje (sjednica planirana za 27.12.2018).

NACRT STATUTA VPSCG MOŽETE POGLEDATIOVDJE