PROPOZICIJE PRVENSTAVA CRNE GORE 2016/17. GODINE ZA MLAĐE KATEGORIJE

PROPOZICIJE

PRVENSTAVA CRNE GORE 2016/17. GODINE ZA MLAĐE KATEGORIJE

Član 1.

Prvenstva Crne Gore za 2016/17. godinu za mlađe kategorije (dalje: prvenstva) priređuje Vaterpolo i plivački savez Crne Gore (dalje: VPSCG), a sprovodi ih komesar VPSCG.

Član 2.

Prvenstva se odigravaju prema Pravilima vaterpolo igre (Barcelona, 2013), Pravilniku o vaterpolo takmičenjima u okviru VPSCG (Bijela, 2015) i ovim Propozicijama.

Član 3.

Pravo učešća na prvenstima imaju svi klubovi iz VPSCG učesnici “Olimpijskih nada 2016/17”, te ostali po prijavi do 20.03.2017. godine.

Pravo učešća na prvenstvima imaju učesnici, sa igračima, registrovanim za taj klub za 2016/17. godinu, rođenim:

“ A “ - 1999. godine i mlađim za kategoriju JUNIORA, uz mogućnost nastupa

             za ekipu, po utakmici, do 3 (tri) igrača 1998. godišta.

“ B ” - 2001. godine i mlađim za kategoriju MLAĐIH JUNIORA

“ C “ - 2003. godine i mlađim za kategoriju KADETA

“ D “ - 2004. godine i mlađim za kategoriju MLAĐIH KADETA

“ E “ - 2005. godište i mlađi za kategoriju NADE

“F”    - 2006. godište i mlađi za kategoriju MLAĐE NADE

Identitet i godište igrača utvrđuju se registracionom legitimacijom izdatom od strane VPSCG za 2016/17. godinu.

Član 4.

Prvenstva za kategorije A, B, C, D, E i F odigravaju se  iz dva dijela:

I dio (ligaški) u okviru takmičenja “Olimpijske nade 2016/17. godine”, po uslovima iz Propozicija takmičenja “Olimpijske nade 2016/17. godine.”

II dio (završni) na kome učestvuju po četiri najbolje plasirana kluba iz Crne Gore u svakoj kategoriji takmičenja “Olimpijske nade 2016/17. godine.”

Sistem takmičenja u II dijelu (završnom) je turniri u dva dana:

Prvi dan: I-IV (A) i II-III (B) (brojevi I, II, III i IV označavaju plasman klubova iz VPSCG u okviru kompletne tablice ON za pojedinu kategoriju)

Drugi dan: A2 – B2 (za III-IV mjesto) i A1 – B1 (I-II mjesto);

Organizatori pojedinih turnira su najboljeplasirane ekipe u toj kategoriji u ON 2016/17, u terminima:

Dužnost je organizatora da 8 dana unaprijed utvrdi satnicu odigravanja utakmica.

Svaka utakmica u ovom dijelu takmičenja mora dati pobjednika. U slučaju neriješenog rezultata nakon osnovnog dijela utakmice, pristupa se izvođenju penala, u skladu sa WP 11.3. Pravila vaterpolo igre.

Dužnost je organizatora da 8 dana unaprijed utvrdi satnicu odigravanja utakmica.

Svaka utakmica u ovom dijelu takmičenja mora dati pobjednika. U slučaju neriješenog rezultata nakon osnovnog dijela utakmice, pristupa se izvođenju penala, u skladu sa WP 11.3. Pravila vaterpolo igre.

Član 5.

Prvoplasirana ekipa na takmičenju iz čl. 4. ovih Propozicija, stiče naslov: PRVAK  CRNE GORE 2016/17. GODINE ZA 1999 (2001/2003/2004/2005/2006) GODIŠTE.

Prvoplasirana ekipa u svakoj kategoriji dobiće u trajno vlasništvo pehar, dar VPSCG.

Član 6.

Tehnički uslovi i obaveze svih učesnika definisani su Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima u okviru VPSCG, poštujući posebne uslove:

kategorija/godište  igralište       golovi              tip lopte            vr.igre     br.igrača

  1.           30x20 m      3,00x0,90 m      za seniore (5)    4x7 min        14
  2.            30x20 m      3,00x0,90 m      za seniore (5)    4x7 min        14
  3.           24x20 m      2,50x0,85 m      za juniore (4)    4x6 min       15
  4. 2004.          24x16 m      2,50x0,85 m      za juniore (4)    4x6 min       15
  5.           24x16 m      2,15x0,74 m      mini-mini (3)    4x5 min        17
  6.           24x16 m      2,15x0,74 m      mini-mini (3)    4x5 min        17

- temperatura vode: 25-27° C,

- domaćin je dužan da za utakmicu obezbijedi pet ispravnih lopti iste marke,

- taksa na žalbu iznosi 100 €.

Član 7.

Rukovodstvo utakmice čine: delegat i  dvojica sudija, koje određuje komesar, te  dvojica gol sudija, zapisničar i dva mjeriloca vremena, koje određuje organizator turnira.

Takse službenim osobama su: za sudiju i delegata po 20 € po utakmici, koje snosi VPSCG.

Član 8.

Izuzetno od Pravila vaterpolo igre, uvode se posebna pravila za Prvenstva:

D.  kategoriju  MLAĐI KADETI (2004), E. kategoriju  NADE (2005) i F. kategoriju MLAĐE NADE (2006):

  1. Zabranjeno je igranje  “ZONE”

Ovu zabranu treba tumačiti na način:

-         kada svi igrači napadačke ekipe pređu u polje odbrambene ekipe, tada se u odbrani ne smije igrati “zona”, već samo “presing” – igrači koji u tom trenutku “dupliraju centra” biće isključeni na 20 sec (izuzetno, kada su “centar” i “bek” u borbi oko lopte, dozvoljeno je drugom odbrambenom igraču da se umiješa u taj duel);

-         takođe, u prekidu igre golman ne smije napustiti gol, jer će se u suprotnom smatrati da je prekršio ovu odredbu, pa će se kazniti isključenjem na 20 sec.

  1. Nije dopušteno pucanje na gol iz “faula iza 5 m od gola” – u takvoj situaciji sudija će dosuditui kontra-faul protiv igrača koji je prekršio ovu odredbu.

Član 9.

O sprovedenom Prvenstvu, komesar je dužan da obavijesti Stručni savjet za vaterpolo VPSCG najkasnije do 15.06.2017. g.

Član 10.

Ove Propozicije usvojio je Stručni savjet za vaterpolo VPSCG, na sjednici u Kotoru, 01.03.2017. godine.

Pravo tumačenja Propozicija ima SS VPSCG, a na utakmicama delegat, konsultujući se sa komesarom VPSCG.

STRUČNI SAVJET ZA VATERPOLO VPSCG

Kotor, 01.03.2017.                                                                                                                                                                                         Predsjednik SS VPSCG

Broj: 79-3                                                                                                                                                                                                               Petar Porobić