+382 32 302 752 / +382 32 302 755
info@wpolo.me
Vijesti

Seminar za licenciranje trenera i instrukotora plivanja za 2014/15

by: admin

0

Na osnovu zaključka Stručnog savjeta za plivanje VPSCG o licenciranju trenera i instruktora plivanja za
takmičarsku sezonu 2014 / 15 usvojena je

ODLUKA

o seminarima za licenciranje trenera i instruktora plivanja u okviru VPSCG

– Datum održavanja Seminara: 25 i 26. oktobar 2014 godine.
– Mjesto održavanja: Herceg Novi, hotel ”Lighthouse”, Norveška br.2, Igalo
– Troškove organizovanja, pripreme seminara i predavanja snose VPSCG i kandidati.
– Taksa za oba seminara sa godišnjom članarinom 30 €.
– Prijava za seminar podnosi se putem e-mail: mkdianasport@hotmail.com do 20.oktobra 2014.
– Potrebna dokumentacija:
a) Fotokopija lične karte.
b) 2 slike formata kao za pasoš.
c) Fotokopija (ovjerena) diplome o školskoj spremi.
d) Uvjerenje iz Kluba o radnom iskustvu.
e) Taksa.

Predsjednik Strucnog savjeta
za plivanje VPSCG
Mladen Klikovac, s.r.