+382 32 302 752 / +382 32 302 755
info@wpolo.me
Plivanje

Seminar za licenciranje trenera i instrukotora plivanja za 2014/15

by: admin

0

Na osnovu zaključka Stručnog savjeta za plivanje VPSCG o licenciranju trenera i instruktora plivanja za 
takmičarsku sezonu 2014 / 15 usvojena je

 

ODLUKA

o seminarima za licenciranje trenera i instruktora plivanja u okviru VPSCG

– Datum održavanja Seminara: 25 i 26. oktobar 2014 godine. 
– Mjesto održavanja: Herceg Novi, hotel “Lighthouse“, Norveška br.2, Igalo 
– Troškove organizovanja, pripreme seminara i predavanja snose VPSCG i kandidati. 
– Taksa za oba seminara sa godišnjom članarinom 30 €. 
– Prijava za seminar podnosi se putem e-mail: mkdianasport@hotmail.com do 20.oktobra 2014.
– Potrebna dokumentacija: 
a) Fotokopija lične karte. 
b) 2 slike formata kao za pasoš. 
c) Fotokopija (ovjerena) diplome o školskoj spremi. 
d) Uvjerenje iz Kluba o radnom iskustvu. 
e) Taksa.

Predsjednik Strucnog savjeta 
za plivanje VPSCG
Mladen Klikovac, s.r.