Propozicije Kup takmičenja

Na osnovu čl. 33. Statuta VPSCG Stručni savjet za vaterpolo VPSCG, na sjednici održanoj u Herceg Novom 19.10.2016. godine usvojio je

PROPOZICIJE
KUPA CRNE GORE U VATERPOLU ZA 2016/17. GODINU

I OPŠTI DIO
Član 1.
Kup Crne Gore u vaterpolu za takmičarsku 2016/17. godinu (dalje: Kup) priređuje Vaterpolo i plivački savez Crne Gore (dalje: VPSCG), a sprovodi ga komesar VPSCG (dalje: komesar).

Član 2.
Kup se odigrava prema Pravilima vaterpolo igre (Barcelona, 2013- službeni tekst prevoda objavljen od VPSCG), Pravilniku o vaterpolo takmičenjima VPSCG (Herceg Novi, 2015), drugim pravilnicima VPSCG i ovim Propozicijama.

Član 3.
Obavezu učešća na Kupu CG imaju prijavljeni klubovi:
VK „BUDVA”,
VA „CATTARO”,
PVK „JADRAN CARINE”
VK „PRIMORAC”,
sa svojim igračima uredno registrovanim i licenciranim za takmičarsku. 2016/17. godinu.

II SISTEM TAKMIČENJA
Član 4.
Kup Crne Gore 2016/17. igra se u Nikšiću, u organizaciji VPSCG, iz dva dijela:
a) Polufinalne utakmice – 16.12.2016. g,
b) Finalna utakmica – 17.12.2016. g.

a) Polufinalne utakmice: žrijebom, obavljenim na sjednici, utvrđeni su parovi:
“A”: PRIMORAC – BUDVA i “B” : JADRANCARINE – CATTARO
Igra se na eliminaciju; ukoliko je nakon osnovnog dijela utakmice (4x8 min) rezultat neriješen, neposredno po završetku utakmice, pobjednik će biti dobijen izvođenjem penala, a sve shodno WP 11.3 Pravila vaterpolo igre;

b) Finale: pobjednici iz polufinalnih utakmica su učesnici finalne utakmice; ukoliko je nakon osnovnog dijela utakmice (4x8 min) rezultat neriješen, neposredno po završetku utakmice, pobjednik će biti dobijen izvođenjem penala, a sve shodno WP 11.3 Pravila vaterpolo igre;

Član 5.
Pobjednik finalne utakmice stiče naslov Pobjednik Kupa Crne Gore za 2016/17. i stiče pravo drugoprijavljenog za EL 2017/18, ukoliko je među tri prvoplasirane ekipe u I crnogorskoj ligi 2016/17. godine, a nije Prvak Crne Gore.

Član 6.
Žalbeni postupak sprovodi se na osnovu čl. 54-62. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima.

III EKIPE
Član 7.
Klubovi učesnici Kupa imaju pravo prijaviti najviše 15 igrača starijih od 19 godina, dok je broj igrača do 18 godina neograničen.
Pravo nastupa na pojedinoj utakmici ima 14 igrača (12 igrača i 2 golmana).
Kako bi igrač stekao pravo nastupa mora ispuniti slijedeće uslove:
a. Posjedovati urednu registraciju i licencu VPSCG sa pravom nastupa za klub
b. Obavljen ljekarski pregled, a datum pregleda ne smije biti stariji više od 6 mjeseci
c. Ne smije biti kažnjen ni suspendovan.
Na klupi za rezervne igrače mogu sjedati tri službene osobe, uključujući trenere i sedam rezervnih igrača.
Na klupi tokom utakmice ne mogu sjedati igrači koji su isključeni sa pravom zamjene, kao ni igrači koji zbog tri lične greške nemaju prava daljeg igranja na utakmici.Oni moraju sportski napustiti klupu i prostor oko plivališta. Ako to ne urade, sudija vaterpolo igre će ih na to upozoriti.

Član 8.
Ekipu mogu voditi samo licencirani treneri, u skladu sa Odlukom o licenciranju vaterpolo trenera u VPSCG.
U slučaju, da je za vođenje ekipe angažovan trener koji ne posjeduje trenersku licence, takvom treneru će, na zahtjev kluba, Stručni savjet za vaterpolo VPSCG izdati privremenu licence, do održavanje narednog seminara, na kome će taj trener moći ostvarirti licencu.

IV TEHNIČKI USLOVI
Član 9.
Tehnički uslovi i obaveze svih učesnika definisani su Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima, poštujući posebne uslove:
1. igralište je dimenzija 30 x 20 m,
2. klupe za rezervne igrače su na suprotnoj strani od stola rukovodstva, sa izuzetkom plivališta u Igalu
3. temperatura vode je u intervalu 25-27 °C, mjerena jedan sat pred utakmicu,
4. vrijeme odigravanja je 4 x 8 min, a mjeri se električnim semaforima,
5. lopte su marke „TURBO“, a domaćin je dužan da obezbijedi pet ispravnih lopti,
6. domaća ekipa igra u bijelim kapicama, ili u kapicama klupskih boja i u prve dvije četvrtine sjedi lijevo od stola rukovodstva, a gostujuća ekipa igra u plavim kapicama, ili u kapicama klupskih boja, s tim da se kapice gostiju moraju bitno razlikovati od kapica domaćina.
7. kapice igrača ne smiju biti crvene boje
8. svaka ekipa mora imati na klupi rezervni komplet kapica istog dizajna u kojima nastupa
9. taksa na žalbu iznosi 500 €.

Član 10.
Tehničke uslove za odigravanje utakmice provjeriće delegat, sudije i predstavnici ekipa na tehničkom sastanku, jedan sat prije najavljenog početka. Ukoliko su nedostaci manjeg obima, delegat će naložiti organizatoru da ih otkloni do početka utakmice.
Ukoliko su nedostaci takvi da se utakmica ne može regularno odigrati, ili se ne mogu otkloniti do najavljenog termina, organizator može ponuditi odigravanje u alternativnom bazenu, ili će se utakmica odložiti za sutradan.
Ako i u ponovljenom terminu nisu zadovoljeni tehnički uslovi, utakmica će se registrovati službenim rezultatom u korist protivnika.
Svi troškovi uslovljeni prethodnim situacijama padaju na teret organizatora.

Član 11.
Utakmice se mogu odigravati u intervalu od 16 - 22 sata.
Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju nužde, Komesar VPSCG može odobriti odigravanje utakmica izvan ovog intervala.

Član 12.
Ukoliko u terminu zakazanom za početak utakmice, nema električne struje na plivalištu, vrijeme čekanja početka je 15 minuta. Nakon toga, utakmica će biti odložena za naredni dan.
Ukoliko u toku utakmice dođe do prekida električne struje, vrijeme čekanja za nastavak je 15 minuta. Nakon toga, utakmica će biti odložena za naredni dan, shodno člana 61. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima. Na isti način će se postupiti ako u toku utakmice dođe do prekida struje kraćih od 15 minuta više od tri puta.
U slučaju ponavljanja utakmice, svi troškovi padaju na teret organizatora.

Član 13.
Ukoliko u terminu zakazanom za početak utakmice zakaže semafor, vrijeme čekanja početka je 15 minuta. Nakon toga utakmica će biti odložena za naredni dan. Ako je i u ponovljenom terminu semafor neispravan prije početka utakmice, utakmica će se registrovati službenim rezultatom u korist protivnika.
Ukoliko u toku utakmice dođe do prekida rada semafora, vrijeme čekanja za nastavak je 5 minuta. Nakon toga, preći će se na mjerenje vremena mehaničkim satovima prečnika minimum 10 cm. Na isti način će se postupiti ako u toku utakmice dođe do kvarova semafora kraćih od 5 minuta više od tri puta.
U slučaju ponavljanja utakmice, svi troškovi padaju na teret organizatora.

Obaveze učesnika takmičenja
Član 14.
Pored obaveza utvrđenih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima i ovim Propozicijama, organizator je dužan i:
1. da obezbijedi sve tehničke uslove, uključujući i rezervne satove i komplete neutralnih bijelih i plavih kapica, pet ispravnih lopti iste marke, komplete zapisnika i ostalih obrazaca, komplete propisa vezanih za takmičenje (Propozicije, Pravila vaterpolo igre, Pravilnik o vaterpolo takmičenjima),
2. da sprovede ceremonijal pred utakmicu i završni ceremonijal nakon druge finalne utakmice
3. da obezbijedi prisustvo pomoćnih sudija, sekretara turnira, ljekara i službenog spikera, najmanje jedan sat pred utakmicu,
4. da organizuje red na plivalištu, angažujući potreban broj policajaca i redara, zavisno od procjene rizika utakmice, u skladu sa Zakonom o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (Podgorica, oktobar 2006),
5. da obezbijedi na upotrebu delegatu telefon, fax i kompjuter sa internet mrežom,
6. da snosi sve troškove organizacije

Član 15.
Ceremonijal pred utakmicu je:
1. u vrijeme predviđeno za početak utakmice, ekipe i sudije postrojiće se na najpovoljnijem mjestu u odnosu na gledalište,
2. službeni spiker će najaviti utakmicu i pročitati sastave (prvo gosta) počev od kapitena, pa onda igrače po brojevima i trenere, te sudije i delegata,
3. nakon iščitavanja sastava, kapiteni će se rukovati međusobno i sa sudijama, a preostali igrači sa protivničkim igračima,
4. za vrijeme ceremonijala igrači moraju biti u jednoobraznim bade-mantilima ili trenerkama.
5. ceremonijal pred finalnu utakmicu će otpočeti intoniranjem Crnogorske himne.

Član 16.
Ceremonijal proglašenja pobjednika je:
1. po završetku finalne utakmice, ekipe učesnice postrojiće se na najpovoljnijem mjestu u odnosu na gledalište,
2. delegat će službeno proglasiti pobjednika,
3. predsjednik VPSCG, ili osoba koju on ovlasti, uručiće pehar dar VPSCG kapitenu pobjedničke ekipe i po 20 zlatnih i srebrnih medalja igračima i trenerima ekipa finalista,
4. za vrijeme ceremonijala nužno je da na vidnom i počasnom mjestu bude postavljena zastava Crne Gore, a mogu biti postavljene i zastave VPSCG, klubova, sponzora itd.

Član 17.
Press konferencija
Vaterpolo i plivački savez Crne Gore, kao priređivač Kupa, organizovaće uoči utakmica Kupa konferenciju za štampu, na kojoj će biti prisutni direktori klubova učesnika, kao i njihovi šefovi stručnih štabova i kapiteni ekipa učesnica.

V RUKOVODSTVO TAKMIČENJA I POSEBNE OBAVEZE UČESNIKA TAKMIČENJA
Član 18.
Rukovodstvo utakmice čine:
1. dvojica sudija i delegat,
2. pomoćne sudije: gol sudije, mjerioci vremena, zapisničar i sekretar utakmice,
3. ljekar i
4. službeni spiker.
Delegata i sudije za pojedinu utakmicu određuje komesar VPSCG, u skladu sa listama sudija i delegata, koje je utvrdio SS VPSCG i koje su sastavni dio ovih propozicija.
Ostale članove određuje organizator.

Član 19.
Za vrijeme utakmice, raspored sjedenja za stolom rukovodstva je: delegat – sekretar utakmice – zapisničar, mjerilac glavnog vremena - mjerilac 30 sec - ljekar.
Službeni spiker smješten je za posebnim stolom, udaljenim 2 m od delegata.
1. sudije obavljaju dužnost u oficijelnim majicama sa znakom VPSCG i bijelim pantalonama;
2. delegati u odijelu sa kravatom
3. pomoćne sudije u bijelim majicama sa snakom VPSCG, a koje obezbjeđuje VPSCG.


Kontrolor
Član 20.
U cilju podizanja značaja takmičenja, na utakmicama Kupa komesar VPSCG će, sa liste kontrolora, delegirati i kontrolora suđenja (sa zadatkom kontrole funkcije suđenja i rada delegata).
Delegirani kontrolor je izvan sastava rukovodstva utakmice, sjedi na posebnom mjestu kojeg dogovori sa domaćinom utakmice, a troškovi obavljanja njegove funkcije (na nivou troška delegata) padaju na teret VPSCG.
Delegirani kontrolor izvještaj sa utakmice podnosi Komesaru i Komisiji za sudijska i delegatska pitanja.

Službene osobe
Član 21.
Pored obaveza utvrđenih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima i ovim Propozicijama, službene osobe su dužne i:
1. da obave (sat prije termina utakmice) sastanak (delegat, sudije i predstavnici klubova učesnika), na kome će se utvrditi tehnički uslovi za odigravanje utakmice, kao i sastav rukovodstva utakmice i o tome sačine zapisnik.
2. Pravo je predstavnika ekipa, sudija ili delegata da stave prigovor na delegirane pomoćne sudije - o prigovoru odlučuje delegat,
3. da sastave protokol poslije završene utakmice i preduzmu sve mjere koje iziskuju događaji na i oko utakmice,
4. da delegat po završetku pisanja protokola izvijesti komesara o rezultatu i drugim događajima na utakmici.

Član 22.
Pored odredbi o disciplinskoj odgovornosti definisanih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima, posebno se ističu odgovornosti: sudija koji isključi igrača zbog brutalnosti ili sa pravom zamjene, ili dodijeli crveni karton treneru, ili isključi funkcionera sa utakmice, dužan je protiv istih podnijeti disciplinsku prijavu.

Član 23.
Pored obaveza utvrđenih Pravilnikom o vaterpolo takmičenjima i ovim Propozicijama, komesar je dužan da:
- prisustvuje svim utakmicama Kupa,
- neposredno po završetku utakmica o rezultatima obavijesti sredstva javnog informisanja
(elektronske medije, agencije, telefonske informacije), kao i PR VPSCG.

VI BEZBJEDNOST NA UTAKMICAMA

Član 24.
Organizator utakmice odgovoran je za bezbjednost na plivalištu i njegovoj neposrednoj blizini od sat vremena prije početka do na sat vremena po završetku utakmice.
Sudije i delegat procijeniće nivo preduzetih mjera od strane organizatora i odlučiće da li postoje uslovi za odigravanje utakmice, primjenjujući sva prava iz Pravila vaterpolo igre i Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VPSCG.
Organizator snosi svu odgovornost za ponašanje publike.

Član 25.
Obaveza je organizatora da u okviru gledališta formira VIP ložu za posebne goste, u kojoj je dužan obezbijediti deset mjesta za gostujuću ekipu.
Pravo je organizatora da u okviru gledališta obezbijedi posebna mjesta za organizovane navijače, po komercijalnim uslovima kao i za ostale posjetioce.
Obaveza je klubova, da u skladu sa čl.16. Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, preduzme sve potrebne mjere da klub i njegovi navijači ne budu uzrok nasilja ili nereda na sportskoj priredbi.
Pravo je organizatora utakmice da ne prihvati organizovano okupljanje navijača na plivalištu, te će se svaki navijač tretirati kao i ostali gledaoci. O takvom stavu organizator je dužan obavijestiti sve učesnike u takmičenju najmanje 7 dana pred utakmicu.

Član 26.
U skladu sa čl. 5. Pravilnika, obaveza je organizatora da obezbijedi prostore za kretanje sudija i rukovodstvo utakmice od mogućnosti ulaska neslužbenih osoba u te prostore, putem fizičkih ograda i članova obezbjeđenja.
Ulazak neslužbene osobe u prostore iz prethodnog stava biće tretiran kao upad gledaoca u te prostore i dovoljan razlog za prekid utakmice.

VII DISCIPLINSKI POSTUPAK
Član 27.
Za sve prekršaje i propuste na i oko takmičenja u Kupu, prekršioci podliježu disciplinskoj odgovornosti na osnovu čl. 87, odnosno mandatnom kažnjavanju na osnovu čl. 80-83. Pravilnika o vaterpolo takmičenjima VPSCG.
Disciplinski sudija u postupku odlučivanja po prijavi kao dokaz uzeće i TV snimak snimljen od strane RTCG i ovlaštenog snimatelja od strane VPSCG.
Obavezuje se komesar da sprovodi striktno Pravilnik u smislu stvaranja uslova za normalno odvijanje utakmica, te da sankcioniše svako kršenje Pravilnika i Propozicija.

Član 28.
Mandatne kazne
Izuzetno od Pravilnika, komesar će kazniti prekršioca mandatnom kaznom:
1 Za organizatora koji ne sprovede adekvatne bezbjedonosne mjere 300€
2 Za neposjedovanje klupskih rezervnih kapica 100€
3 Za svaku ispaljenu petardu 100€
4 Za svaku ispaljenu raketu ili „bengalsku vatru“ u toku utakmice 500€
5 Za bacanje bezopasnih predmeta 200€
6 Za bacanje predmeta koji uzrokuju prekid utakmice 1.000€
7 Za nedolično ponašanje publike prema službenim osobama i funkcionerima
200€
8 Za ulazak neslužbene osobe u prostor za sudije 200€
9 Za vrijeđanje i psovanje službenih osoba i funkcionera od strane publike
500€
10 Za nejednoobrazno odijevanje trenera i službenih predstavnika kluba na klupi
100€
11 Za neodgovorne izjave igrača koje štete ugledu takmičenja 200€
12 Za neodgovorne izjave trenera i klupskih predstavnika koje štete ugledu takmičenja
200€
13 Za isključenog igrača sa pravom zamjene
1.put 100€
2.put 300€
3.put 750€
14 Za isključenog igrača bez prava zamjene 1.put 300€
2.put 750€
3.put 1000€
15 Za pokazani crveni karton treneru 1.put 100€
2.put 200€
3.put 500€
16 Za isključenje klupskog funkcionera 1.put 150€
2.put 300€
3.put 750€
17 Za nepropisno odjevenu službenu osobu 100 €

Član 29.
Ponavljanje kazne navedene u čl. 28, alineje 13 do 16, se odnose na kompletnu takmičarsku sezonu 2015/16 (Kup i Prvenstvo).
Učinjeni prekršaj iz prethodnog stava, evidentira delegat, po prijavi sudije za svaki slučaj posebno, i utvrdiće čiji su navijači, odnosno funkcioneri, taj prekršaj napravili. Pored toga, službeni spiker će po nalogu delegata upozoriti prekršioce da više ne čine takve prekršaje.
Mandatne kazne iz čl. 28, al. 1-16, dužan je da isplati klub, a službena osoba za prekršaj naveden u čl. 28. al. 17.
Mandatne kazne se uplaćuju na žiro račun VPSCG.

Član 30.
Odluka komesara o izricanju mandatne kazne je izvršna i predstavlja obavezu kažnjenog kluba, ili osoba navedena u čl. 28. ovih Propozicija. Ukoliko isti ne izvrše uplatu u roku od 8 dana od prijema odluke, biće suspendovani do izvršenja uplate.
Ako je prekršaj uz mandatni istovremeno i disciplinski, shodno Pravilniku o takmičenju, pored izricanja mandatne kazne pokrenut će se i redovan disciplinski postupak.

VIII TAKSE I NAKNADE
Član 31.
Iznosi taksi za sudije i delegate (kontrolore) na utakmicama Kupa su:
1. sudija 100 €,
2. delegat 80 €
3. pomoćni sudija 10 €
Taksu iz prethodnog stava, kao i putne i troškove boravka, snosi VPSCG, kao organizator.
Ukoliko je više članova rukovodstva utakmice iz istog mjesta, nužno je da koriste jedan automobile, kako bi se uštedilo na putnim troškovima rukovodstva.

IX PRELAZNE ODREDBE
Član 32.
Sastavni dio ovih Propozicija su:
1. spisak licenciranih igrača
2. spisak licenciranih trenera,
3. liste sudija, delegata i kontrolora,
4. adresar klubova, sudija i delegata.

Član 33.
Obaveza je komesara VPSCG da do 25.12.2016. godine podnese SS VPSCG izvještaj o sprovedenom Kupu Crne Gore za 2016/17. godinu.

Član 34.
Pravo tumačenja Propozicija ima Stručni savjet VPSCG, a na utakmicama delegat uz konsultaciju sa komesarom VPSCG.

Član 35.
Ove Propozicije biće objavljene u Biltenu VPSCG

STRUČNI SAVJET ZA VATERPOLO VPSCG


Herceg Novi, 19.10.2016 god. Predsjednik SS VPSCG
Broj: 369/3 Petar Porobić s.r.

LISTE SUDIJA, DELAGATA I KONTROLORA ZA KUP CRNE GORE 2015 - 2016.

Sudije: Delegati: Kontrolori:
1. Petar ABRAMOVIĆ 1. Aleksandar ADŽIĆ 1. Aleksandar ADŽIĆ
2. Dejan ADŽIĆ 2. Željko AVRAMOVIĆ 2. Marijo BRGULJAN
3. Nikola ARNAUT 3. Marijo BRGULJAN 3. Dragan RAJEVIĆ
4. Andrija ĐURAŠKOVIĆ 4. Vasko ČEROVIĆ
5. Božo ĐURAŠKOVIĆ 5. Milorad MURIŠIĆ
6. Stanko IVANOVSKI 6. Dragan RAJEVIĆ
7. Jovan KONTIĆ
8. Siniša MATIJAŠEVIĆ
9. Miroslav MIJANOVIĆ
10. Veselin MIŠKOVIĆ
11. Boris OBRADOVIĆ

DOPUNA PROPOZICIJA

Nakon dogovora sa JS RTV CG, utvrđuje se satnica utakmica Kupa Crne Gore 2016/17. g. u Nikšiću:

16.12.2016. Polufinalne utakmice:
18.00 h JADRAN CARINE – CATTARO (par B)
20.00 h PRIMORAC – BUDVA (TV) (par A)

17.12.2016. Finalna utakmica:
19.00 h A-1 – B-1 (TV)