Licenciranje trenera

Na osnovu čl. 33. Statuta VPSCG, Stručni savjet za vaterpolo VPSCG, na sjednici, održanoj 25.02.2016. u Kotoru, usvojio je

ODLUKU
O LICENCIRANJU TRENERA ZA 2016. GODINU

Član 1.
Ovom Odlukom sprovodi se obaveza licenciranja trenera svih klubova, mlađih i seniorskih selekcija, za vođenje utakmica na svim takmičenjima VPSCG, RTVL i ON.

Član 2.
Treneri iz čl.1 ove Odluke stiču pravo na licencu prisustvom na seminaru koji će organizovati VPSCG 20.03.2016. godine u Herceg Novom (Hotel “Palmon bay”).
Kotizacija za učešće na seminaru je 25 € (dvadesetpet evra) po treneru.
Iz sredstava od kotizacije učesnika finansiraće se dio troškova održavanja seminara, kao i izdavanje trenerske legitimacije.

Član 3.
Prisustvo seminaru, kao uslov za dobijanje licence za vođenje ekipe na takmičenjima iz čl. 1. ove Odluke, dokazuje se potvrdom o učešću na seminaru od strane organizatora seminara. Nakon odrađenog seminara, treneru-učesniku seminara, SS VPSCG će izdati trenersku legitimaciju za 2016. godinu, kojom će dokazivati pravo vođenja elkipe.

Član 4.
Treneri svih klubova na nivou VPSCG, po spisku koji su klubovi dužni dostaviti do 15.03.2016. g. za trenere, koji će voditi takmičarske selekcije u 2016. g., obavezni su prisustvovati seminaru, jer im je to uslov za dobijanje licence.
Izuzetno od st. 1. ovog člana, trenerima koji su u prethodnom dijelu 2016. godine obavljali tu dužnost na osnovu stečenog prava iz prethodne sezone, legalizuje se retroaktivno to pravo.
Ukoliko trener ne prisustvuje seminaru iz čl. 2. ove Odluke i time ne stekne uslov za dobijanje licence, da bi stekao pravo na vođenje ekipe u narednim takmicenjima VPSCG, RTVL i ON u 2016. godini, njegov klub je dužan da plati: 200 € za trenera mlađe selekcije, a 300 € za trenera seniorske ekipe, kao otkup licence.
Po uslovima iz prethodnog stava, klub može dobiti privremenu licencu za trenera koji ne posjeduje trenersku licencu za 2016. godinu, za period od dana usvajanja ove Odluke do 31.12. 2016. godine.

Član 5.
Ova Odluka se primjenjuje za 2016. g., odnosno do donošenja Pravilnika o licenciranju trenera.

STRUČNI SAVJET ZA VATERPOLO VPSCG

U Kotoru, 25.02.2016. g. Predsjednik SS VPSCG,
Petar Porobić