Bilteni mlađe kategorije 2017/18

BILTENI MLAĐIH KATEGORIJA ZA SEZONU 2017/18

Bilten 17MK - RASPORED UTAKMICA SA SLUŽBENIM OSOBAMA ZA III TURNIR PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2007. GODIŠTE, U HERCEG NOVOM OD 25. DO 27.05.2018. GOD - OVDJE

Bilten 16MK - PROPOZICIJE KUPOVA CRNE GORE 2017./2018. GODINE ZA MLAĐE KATEGORIJE - OVDJE

Bilten 15MK - REZULTATI III KRUGA PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2004. GODIŠTE U BUDVI 28. i 29. 04.2018 - OVDJE

Bilten 14MK - REZULTATI III KRUGA PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2000. GODIŠTE U BUDVI, REZULTATI III KRUGA PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2005. GODIŠTE U BUDVI i RASPORED UTAKMICA SA SLUŽBENIM OSOBAMA III TURNIRA ZA 2004.GODIŠTE, BUDVA 28.-29. APRIL - OVDJE

Bilten 13MK - RASPORED UTAKMICA SA SLUŽBENIM OSOBAMA III TURNIRA ZA 2005.GODIŠTE, BUDVA 21.-22. APRIL - OVDJE

Bilten 12MK - REZULTATI III KRUGA PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2002. GODIŠTE U HERCEG NOVOM, REZULTATI II TURNIRA ZA PRVENSTVO CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2007.GODIŠTE, RASPORED UTAKMICA SA SLUŽBENIM OSOBAMA III TURNIRA ZA 2000.GODIŠTE - OVDJE

Bilten 11MK - RASPORED I SLUŽBENE OSOBE III TURNIRA PRVENSTVA CRNE GORE 2017.-2018. GODINE ZA “B” 2002. GODIŠTE, kao i RASPORED I SLUŽBENE OSOBE II TURNIRA PRVENSTVA CRNE GORE 2017.-2018. GODINE ZA 2007. GODIŠTE - OVDJE

Bilten 10MK - REZULTATI III KRUGA PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2006. GODIŠTE U HERCEG NOVOM 24. i 25. 03.2018 - OVDJE

Bilten 9MK - TERMINI I RASPORED III KRUGA PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA MLAĐE KATEGORIJE i RASPORED TURNIRA I SLUŽBENE OSOBE III TURNIRA ZA 2006. GODIŠTE U HERCEG NOVOM 24. i 25.03.2018. GODINE - OVDJE.

Bilten 8MK - REZULTATI II DIJELA PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2004. GODIŠTE OD 16.03. DO 18.03. HERCEG NOVI -  OVDJE

Bilten 7A MK - II DIO PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2005. GODIŠTE Raspored turnira i službene osobe - OVDJE

Bilten 6MK - REZULTATI II DIJELA PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2002. GODIŠTE OD 02.03. DO 04.03. HERCEG NOVI, kao i REZULTATI I TURNIRA ZA PRVENSTVO CRNE GORE 2017-2018 GODINE 2007.GODIŠTE OD 02.03. DO 04.03. BUDVA - OVDJE

Bilten 5MK - II DIO PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2002. GODIŠTE Raspored turnira i službene osobe i I TURNIR PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2007. GODIŠTE Raspored turnira i službene osobe - OVDJE

Bilten 4MK - REZULTATI II DIJELA PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2006. GODIŠTE OD 22.02. DO 24.02. BUDVA - OVDJE

Bilten 3MK - II DIO PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2006. GODIŠTE Raspored turnira i službene osobe - OVDJE

Bilten 2MK - REZULTATI II DIJELA PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2000. i 2005. GODIŠTE OD 16.02. DO 18.02 BUDVA - OVDJE

Bilten 1MK - PROPOZICIJE PRVENSTAVA CRNE GORE 2017 - 2018 GODINE ZA MLAĐE KATEGORIJE, II DIO PRVENSTVA CRNE GORE 2017-2018 GODINE ZA 2000. i 2005. GODIŠTE Raspored turnira i službene osobe - OVDJE