VK Galeb

SPISAK VATERPOLISTA VK GALEB - ZELENIKA ZA SEZONU 2018/19

POPIS REGISTROVANIH IGRAČA
ZA VK „GALEB“ – Zelenika ZA TAKMIČARSKU 2018/19.   SEZONU
 
Broj regist. igrača za aktuelni
klub
Ime i prezime igrača Godina rođenja ili broj putne isprave igrača Datum prve registracije igrača za aktuelni klub  
         
050001 BRANKO VUKSANOVIĆ 1999. 22.04.2019.  
050002 ANDREJ ČOLIĆ 1996. 22.04.2019.  
050003 ĐORĐE VUKSANOVĆ 1994. 22.04.2019.  
050004 ĐORĐO ČIČKOVIĆ 1985. 22.04.2019.  
050005 DRAGAN KOROVIĆ 1987. 22.04.2019.  
050006 ILIJA VUKSANOVIĆ 1971. 22.04.2019.  
050007 IVAN VUJANOVIĆ 1981. 22.04.2019.  
050008 LAZAR MITROVIĆ 1999. 22.04.2019.  
050009 MARKO BRAJOVIĆ 1995. 22.04.2019.  
050010 NIKOLA KOROVIĆ 1985. 22.04.2019.  
050011 NIKOLA MIJANOVIĆ 1986. 22.04.2019.  
050012 NIKOLA RADECKI 2000. 22.04.2019.  
050013 PETAR VUKSANOVIĆ 1993. 22.04.2019.  
050014 RANKO DEVIĆ 2001. 22.04.2019.  
050015 SERGEJ DEVIĆ 2000. 22.04.2019.  
050016 ZDRAVKO VUKSANOVIĆ 1993. 22.04.2019.