+382 32 302 752 / +382 32 302 755
info@wpolo.me
Plivanje

Registracija

by: admin

0

1. Molba za UPIS u registar plivača/plivačica u VPSCG kroz Meat Manager – OVDJE

2. Molba za ISPIS u registar plivača/plivačica u VPSCG kroz Meat Manager – OVDJE

3. Uslovi za upis u registar VPSCG važe od 29.12.2021.

a) Elektronski ispunjena molba ovjerena klupskim pečatom i potpisom odgovornog lica u klubu/slati u PDF formatu

b) Kopija ličnog dokumenta/slati u PDF formatu

NAPOMENA:

a) Molbe slati na na email plivanje@plivanje.me, ovjerenu klupskim pečatom i potpisom odgovornog lica u klubu. Molbu slati isključivo u PDF formatu ili poštom.

b) Kopiju ličnog dokumenta slati na email plivanje@plivanje.me isključivo u PDF formatu ili poštom.

c) SAMO PLIVAČI KOJI ISPUNE USLOVE  a.  i  b.  BIĆE UPISANI U REGISTAR PLIVAČA I PLIVAČICA VPSCG

d) Sve gorene navedena dokumenta možete slati na adresu kancelarije PO box 33, 85330 Kotor/19.decembra bb, južna strana Gradskog stadiona (II sprat), 81000 Podgorica.

e) Molbe popunjene ručno neće se uzimati u obzir, kao ni imena sa molbe za koja nijesu dostavljene kopije ličnog dokumenta