+382 20 671 931
federation@wpolo.me
Plivanje

Odluka o licenciranju trenera i instruktora plivanja za 2014/15

by: admin

0

Na osnovu Člana 33. Statuta VPSCG Stručni savjet za plivanje, na sjednici održanoj 03.10.2014 u Kotoru, donijeo je slijedeću.

 

ODLUKU
O LICENCIRANJU TRENERA I INSTRUKTORA PLIVANJA
ZA TAKMICARSKU SEZONU 2014 / 15

Član 1.
Ovom Odlukom uvodi se obaveza licenciranja trenera svih plivačkih klubova i škola plivanja, za
vodjenje treninga i takmičenja u okviru VPSCG.
Član 2.
Treneri iz Člana 1. ove Odluke pravo na Licencu stiču prisustvom na seminaru VPSCG koji će se
održati 25. i 26. oktobra 2014 u Herceg Novom, Igalo, i na seminaru koji ce biti održan do kraja
januara 2015.
Član 3.
Prisustvo seminarima je uslov za dobijanje licence za vodjenje treninga, takmičenja i radu u
plivačkim školama pod okriljem VPSCG dokazuje se potvrdom od strane organizatora o učešću na
seminaru.
Član 4.
Nakon završenog prvog seminara, Član 2. ove Odluke, trener-učesnik tog seminara dobiće
privremenu licencu koja će važiti do ispunjavanja drugog uslova, prisustva na drugom seminaru,
kada će mu se izdati licenca za takmičarsku 2014/15 sezonu.
Član 5.
Treneri i instruktori plivanja na nivou VPSCG su obavezni prisustvovati seminaru za dobijanje
licence, po spisku koji su Klubovi dužni dostaviti do 18. oktobra 2014 za trenere koji će voditi
takmičarske selekcije u sezoni 2014 /15 i instruktori plivanja koji će raditi u školama plivanja za
sezonu 2014 /15.
Ukoliko trener ne prisustvuje seminarima i time ne stekne uslove za dobijanje Licence, njegov
Klub je dužan platiti 200 €, a za Instruktora škole plivanja 300 €, da bi stekao pravo na vodjenje
treninga i takmičenja u okviru VPSCG za sezonu 2014 /15.
Član 6.
Ova Odluka se primjenjuje u sezoni 2014 /15 odnosno do donošenja Pravilnika o licenciranju
trenera i instruktora plivanja.

 

Kotor, 03.10.2014                                                                  Predsjednik Strucnog savjeta
                                                                                                           za plivanje VPSCG
                                                                                                        Klikovac Mladen, s.r.