VK Nikšić

SPISAK VATERPOLISTA VK NIKŠIĆ - NIKŠIĆ ZA SEZONU 2018/19

POPIS REGISTROVANIH IGRAČA
ZA VK „NIKŠIĆ“ – Nikšić ZA TAKMIČARSKU 2018/19.   SEZONU
 
Broj regist. igrača za aktuelni
klub
Ime i prezime igrača Godina rođenja ili broj putne isprave igrača Datum prve registracije igrača za aktuelni klub Datum produženja registracije igrača za aktuel. klub i aktuel. takmičarsku sezonu
         
080002 STEVAN KAVAJA 2008. 20.02.2018. 14.06.2018.
080003 VUK NIKOLIĆ 2007. 20.02.2018. 14.06.2018.
080004 LAZAR VARAJIĆ 2010. 20.02.2018. 14.06.2018.
080005 DUŠAN TOMAŠEVIĆ 2010. 20.02.2018. 14.06.2018.
080006 BRANKO ĐURĐEVAC 2011. 20.02.2018. 14.06.2018.
080009 MARKO JAKOVLJEVIĆ 2008. 20.02.2018. 14.06.2018.
080010 LUKA KOMNENOVIĆ 2007. 20.02.2018. 14.06.2018.
080011 BALŠA DURUTOVIĆ 2007. 20.02.2018. 14.06.2018.
080012 ANDRIJA MIĆANOVIĆ 2007. 20.02.2018. 14.06.2018.
080013 VUK VUJAČIĆ 2008. 20.02.2018. 14.06.2018.
080014 OGNJEN JABLAN 2008. 20.02.2018. 14.06.2018.
080015 NIKOLA JABLAN 2010. 20.02.2018. 14.06.2018.
080016 JAKOV LALATOVIĆ 2007. 20.02.2018. 04.06.2018.
080017 DARKO VUKOSAVLJEVIĆ 2007. 20.02.2018. 14.06.2018.
080018 ALEKSANDAR JANJIĆ 2007. 20.02.2018. 14.06.2018.
080019 MATIJA NIKOLIĆ 2007. 20.02.2018. 14.06.2018.
080021 IVO MARTINOVIĆ 2011. 20.02.2018. 14.06.2018.
080022 LUKA KNEŽEVIĆ 2010. 20.02.2018. 14.06.2018.
080023 STEFAN KNEŽEVIĆ 2008. 20.02.2018. 14.06.2018.
080026 VLATKO VUKOVIĆ 2008. 20.02.2018. 14.06.2018.
080028 ĐORĐE MEDOJEVIĆ 2008. 20.02.2018. 14.06.2018.
080029 LUKA MARKOVIĆ 2007. 20.02.2018. 14.06.2018.
080030 ANDREJ GOLUBOVIĆ 2008. 20.02.2018. 14.06.2018.
080031 MARKO RADULOVIĆ 2008. 20.02.2018. 14.06.2018.
080033 JOVAN POPOVIĆ 2008. 20.02.2018. 14.06.2018.
080034 PETAR PEROVIĆ 2008. 20.02.2018. 14.06.2018.