PVK Budva

VATERPOLO  KLUB  BUDVA     

 

PRIJAVNA  LISTA IGRAČA  ZA  VATERPOLO SEZONU  2015 – 2016

Ime i prezime  :                                                                Registracioni  broj

1.   STEFAN KOVAČEVIĆ                                            040004
2.   MILORAD RADUNOVIĆ                                        040005
3.   BLAŽO MITROVIĆ                                                 040006                      
4.   ALEKSANDAR RADANOVIĆ                                040007
5.   LUKA ĆUPIĆ                                                           040008
6.   NIKOLA TOMANOVIĆ                                          040010
7.   BOGDAN VUJAŠEVIĆ                                          040011
8.   BRANKO FRANETA                                             040018
9.   DIMITRIJE RAŠKOVIĆ                                       040019
10. MILOŠ KRIVOKAPIĆ                                           040020
11. NEMANJA NEDOVIĆ                                          040021
12. LAZAR MANOJLOVIĆ                                        040022
13. SAVO ĆETKOVIĆ                                                040023
14. JOVAN FRANETA                                               040024
15. VUK PRODANIĆ                                                 040025
16. DANILO DRAGOVIĆ                                          040057
17. BOGDAN ĐURĐIĆ                                              040080
18. PETAR ĆETKOVIĆ                                             040081
19. MARKO KONATAR                                            040083
20. MILOŠ  KONATAR                                             040084

PRIJAVNA LISTA TRENERA, LJEKARA, FIZIOTERAPEUTA I SLUŽBENIH OSOBA

TRENERI :

1.  ALEKSANDAR ALEKSIĆ

2.  DRAGO PEJAKOVIĆ

3. MILAN VUKČEVIĆ

POMOĆNI TRENERI :

1.  MARKO ZENOVIĆ

2. MILOŠ MIDOROVIĆ

3. MARKO FRANETA

LJEKARI, FIZIOTERAPEUTI :

1. Dr. ŽIVADIN PETROVIĆ

OSTALE SLUŽBENE OSOBE :

1. SREĆKO USKOKOVIĆ

2. IVAN KOTARAC

3. NIKOLA LJUBANOVIĆ