VK Budva


POPIS REGISTROVANIH IGRAČA
ZA VK „BUDVA“ – Budva ZA TAKMIČARSKU 2019/20.   SEZONU
 
Broj regist. igrača za aktuelni
klub
Ime i prezime igrača Godina rođenja ili broj putne isprave igrača Datum prve registracije igrača za aktuelni klub Datum produženja registracije igrača za aktuel. klub i aktuel. takmičarsku sezonu
         
040018 BRANKO FRANETA 1999. 20.09.2014. 10.06.2019.
040023 SAVO ĆETKOVIĆ 1999. 20.09.2014. 10.06.2019.
040036 BOŽIDAR GRACUN 2001. 20.09.2014. 10.06.2019.
040044 VANJA BALABUŠIĆ 2002. 20.09.2014. 10.06.2019.
040045 NEMANJA VASOVIĆ 2002. 20.09.2014. 10.06.2019.
040046 NIKOLA AĆIMOV 2002. 20.09.2014. 10.06.2019.
040047 FILIP JABLAN 2002. 20.09.2014. 10.06.2019.
040048 MARKO IVANOVIĆ 2002. 20.09.2014. 10.06.2019.
040050 SREĆKO STEVELIĆ 2003. 20.09.2014. 10.06.2019.
040051 DANILO RADONIĆ 2003. 20.09.2014. 10.06.2019.
040052 ĐURO MARKOVIĆ 2003. 20.09.2014. 10.06.2019.
040054 RADE MANOJLOVIĆ 2003. 20.09.2014. 10.06.2019.
040055 NIKOLA IVANOVIĆ 2003. 20.09.2014. 10.06.2019.
040056 ARON JOVANOVIĆ 2004. 20.09.2014. 10.06.2019.
040058 ANDRIJA MEDIN 2006. 20.09.2014. 10.06.2019.
040060 NENAD DRAGOVIĆ 2000. 20.09.2014. 10.06.2019.
040073 MILOŠ VULETIĆ 2003. 20.09.2014. 10.06.2019.
040074 ANDRIJA KORAĆ 2002. 20.09.2014. 10.06.2019.
040075 NIKOLA MILOVIĆ 2002. 20.09.2014. 10.06.2019.
040076 LAZAR JOVOVIĆ 2002. 20.09.2014. 10.06.2019.
040078 PETAR VUKOVIĆ 2003. 20.09.2014. 10.06.2019.
040087 VLADAN VUKIĆEVIĆ 2004. 20.09.2014. 10.06.2019.
040088 PAVLE KANKARAŠ 2004. 20.09.2014. 10.06.2019.
040099 PERO NIKO FRANETA 2007. 01.09.2016. 10.06.2019.
040100 JOVO RAKIĆEVIĆ 2004. 04.01.2017. 10.06.2019.
040101 ĐULE ADROVIĆ 2004. 04.01.2017. 10.06.2019.
040102 MIHAILO PRELEVIĆ 2004. 04.01.2017. 10.06.2019.
040103 DAMJAN DELIĆ 2004. 04.01.2017. 10.06.2019.
040106 FILIP KRSTOVIĆ 2003. 04.01.2017. 10.06.2019.
040107 DAVID MIOČINOVIĆ 2008. 04.01.2017. 10.06.2019.
040108 OGNJEN MORAČANIN 2007. 04.01.2017. 10.06.2019.
040109 JANDES VASCO PAGNACCO 2007. 04.01.2017. 10.06.2019.
040110 VUKAŠIN KNEŽIĆ 2007. 04.01.2017. 10.06.2019.
040111 MILOŠ STANIĆ 2006. 04.01.2017. 10.06.2019.
040113 ĐURO RACANOVIĆ 2008. 04.01.2017. 10.06.2019.
040114 ILIJA KOJIČIĆ 2006. 04.01.2017. 10.06.2019.
040115 MAKSIM MIJATOVIĆ 2008. 04.01.2017. 10.06.2019.
040117 PETAR KOVAČEVIĆ 2006. 04.01.2017. 10.06.2019.
040118 VUKAN VULETIĆ 2006. 04.01.2017. 10.06.2019.
040119 TODOR VUKČEVIĆ 2007. 04.01.2017. 10.06.2019.
040126 DANILO DRAGOVIĆ 1998. 21.09.2017. 10.06.2019.
040128 GEORGY SHEVELEV 2005. 11.10.2017. 10.06.2019.
040129 STEFAN DIMIĆ 2005. 11.10.2017. 10.06.2019.
040130 BONO DAVIDOVIĆ 2005. 11.10.2017. 10.06.2019.
040131 ALEKSA GOLUBOVIĆ 2005. 11.10.2017. 10.06.2019.
040132 DANILO DRAGOVIĆ 2005. 11.10.2017. 10.06.2019.
040133 OGNJEN MIJATOVIĆ 2005. 11.10.2017. 10.06.2019.
040134 ANDRIJA STAMATOVIĆ 2005. 11.10.2017. 10.06.2019.
040136 STEFAN KRUTA 2008. 11.10.2017. 10.06.2019.
040139 DAVID DELIĆ 2007. 11.10.2017. 10.06.2019.
040140 ANDRIJA ALEKSIĆ 2009. 11.10.2017. 10.06.2019.
040141 LUKA SAVIĆ 2008. 11.10.2017. 10.06.2019.
040142 ALEKSA PAREZANOVIĆ 2008. 11.10.2017. 10.06.2019.
040146 FILIP FRANETA 2007. 16.02.2017. 10.06.2019.
040147 LUKA KOTARAC 2008. 16.02.2017. 10.06.2019.
040148 MATIJA ĐURAŠEVIĆ 2007. 16.02.2017. 10.06.2019.
040150 FILIP MARKOVIĆ 2006. 26.06.2018. 10.06.2019.
040151 BOŽIDAR IVANOVIĆ 2006. 26.06.2018. 10.06.2019.
040159 OGNJEN BAJKOVIĆ 2004. 30.11.2018. 10.06.2019.
040161 BOŽIDAR STANIŠIĆ 2003. 03.12.2018. 10.06.2019.
040162 VUK RAJKOVIĆ 2007. 12.12.2018. 10.06.2019.
040163 PAVLE DABIĆ 2008. 12.12.2018. 10.06.2019.
040166 STRAHINJA NEŠEVIĆ 2009. 24.04.2019. 10.06.2019.
040167 JOVAN RADIĆ 2008. 24.04.2019. 10.06.2019.
040168 FILIP VLAOVIĆ 2010. 24.04.2019. 10.06.2019.
040169 ANDRIJA RAJOVIĆ 2008. 24.04.2019. 10.06.2019.
040170 LUKA POPOVIĆ 2010. 24.04.2019. 10.06.2019.
040171 NEMANJA KNEŽEVIĆ 2008. 24.04.2019. 10.06.2019.
040172 PREDRAG MIDOROVIĆ 2010. 24.04.2019. 10.06.2019.
040173 NIKOLA NIKOLIĆ 2008. 24.04.2019. 10.06.2019.
040174 BALŠA STEFAN 2009. 24.04.2019. 10.06.2019.
040175 DARIO MEDOJEVIĆ 2008. 24.04.2019. 10.06.2019.
040176 NIKOLA BOŽOVIĆ 2009. 24.04.2019. 10.06.2019.
040177 PETAR NIKOLIĆ 2010. 24.04.2019. 10.06.2019.
040178 BAJKO BAJKOVIĆ 2010. 24.04.2019. 10.06.2019.
040179 MATIJA FRANETA 2010. 24.04.2019. 10.06.2019.
040180 MILO ĆUPIĆ 2008. 24.04.2019. 10.06.2019.
040181 LUKA DRAGOVIĆ 2009. 24.04.2019. 10.06.2019.
040182 JOVAN ABRAMOVIĆ 2010. 24.04.2019. 10.06.2019.
040183 STEFAN ŠUNDEK 2009. 24.04.2019. 10.06.2019.
040184 MIJAT KASTRATOVIĆ 2009. 24.04.2019. 10.06.2019.
040185 TODOR PAVLOVIĆ 2009. 24.04.2019. 10.06.2019.
040186 DRAGAN VUKČEVIĆ 2009. 24.04.2019. 10.06.2019.
040187 JOVAN MAŠULOVIĆ 2003. 20.05.2019. 10.06.2019.
040188 STEFAN KOVAČEVIĆ 1994. 10.09.2019.  
040191 ALEKSA PETROVSKI 1996. 10.09.2019.  
040192 NIKOLA MILARDOVIĆ 1994. 10.09.2019.  
040193 BLAGOJE IVOVIĆ 1980. 10.09.2019.  
040194 FILIP KLIKOVAC 1989. 10.09.2019.  
040195 DEJAN LAZOVIĆ 1990. 10.09.2019.  
040197 MILIJA MANDIĆ 1997. 10.09.2019.  
040198 PETAR ĆETKOVIĆ 1996. 10.09.2019.  
040196 MARKO VUKMIROVIĆ 1994. 10.09.2019.