Kriterijumi

Kriterijumi koji su usvojeni na sjednicama Stručnog savjeta za plivanje u Vaterpolo i plivačkom savezu Crne Gore: