FINA vaterpolo pravila

Datum 18. maj 2019. godine - Prevedena verzija novih pravila odobrena tokom vanrednog tehničkog kongresa FINA za vaterpolo održanog 10. decembra 2018. godine u Hangžuu (Kina) sa komentarima Tehničkog odbora za vaterpolo - OVDJE

Datum 18. maj 2019. godine - Engleska verzija novih pravila odobrena tokom vanrednog tehničkog kongresa FINA za vaterpolo održanog 10. decembra 2018. godine u Hangžuu (Kina) sa komentarima Tehničkog odbora za vaterpolo - OVDJE

Prevod Vaterpolo pravila koja su usvojena  na Generalnom i Tehničkom Kongresu FINA održanom za vrijeme Svjetskog prvenstva u Barseloni - Španija, i koja će važiti za sva LEN i FINA takmičenja od takmičarske sezone 2013/2014. Dokument možete preuzeti ovdje.