Savez

Predsjednik Upravnog Odbora : Dejan Bajić

Predsjednik Skupštine VPSCG : Đuro Marić

Direktor VPSCG: Petar Porobić

Selektor za Vaterpolo : Vladimir Gojković

Predsjednik Stručnog savjeta za plivanje: Mladen Klikovac

 

Predsjednik Udruženja sudija: Stanko Ivanovski

 

Predsjednik Udruženja delegata: Dragan Rajević

 

PR Saveza : Bojan Šuković

 

UPRAVNI ODBOR:

Članovi UO VPSCG:

Srđan Kovačević, potpredsjednik

Esad Zaimović

Aleksandar Tičić

 

Zoran Đukanović

Nikola Kovačević

Ivan Bulatović