“OLIMPIJSKE NADE” - Bilten br. 13

B I L T E N 13.

takmičarske 2017/18. Godine

Sadržaj :

- TURNIR od 20.12.2017 do 22.12.2017  Кtg.“ А “

Rođeni 2000. godine  i mlađi,  za kategoriju  -  JUNIORA  .........................   3

Kotor, 12.12.2016 god.                                                           Uređuje:Dragan Rajević

“ A “ - Rođeni 2000. godine i mlađi,  za kategoriju  -   JUNIORA

TURNIR od 20.12.2017 do 22.12.2017             

ORGANIZATOR : VK JUG - DUBROVNIK

EKIPE UČESNICE TURNIRA :

1. VK BUDVA – Budva

2. VA CATTARO - Kotor

3. VK MORNAR - Split

4. PVK JADRAN CARINE – Herceg Novi

5. VK JUG  CO – Dubrovnik

6. VK PRIMORAC – Kotor

Sudije:

Мladen Rak, ЈakovBlašković, Nikola Gašpardi, Vlaho Ljubić,Cvijeto Radović  i   Adžić Dejan

Delegati :

Božo Vuletić, Stijepo Ćubela, Srđan Dragojević

RASPORED NATJECANJA  ON, KATEGORIJA    “ A ” - JUNIORI (2000 i mlađi.)

SRIJEDA, 20. Decembar - Prosinca 2017

10,30 h  Jug CO - Cattaro

Suci :  N.Gaspardi – M.Radović                                                                     Delegat : Božo Vuletić

11,50 h  Primorac - Jadran Carine

Suci: M.Rak – V.Ljubić                                                                                    Delegat :Božo Vuletić

13,10 h  Budva - Mornar BS

Suci: J.Blašković –  Adžić D.                                                                           Delegat : Božo Vuletić

17,30 h  Jug CO - Primorac

Suci : M.Radović- V.Ljubić                                                                           Delegat : Srđan Dragojević

18,50 h  Cattaro - Mornar BS

Suci : M.Rak – Adžić D.                                                                                 Delegat : Srđan Dragojević

20,10 h  Jadran Carine – Budva

Suci: N.Gašpardi- J.Blašković                                                                      Delegat : Srđan Dragojević                      

ČETVRTAK , 21. prosinca 2017

10,00 h  Primorac - Cattaro

Suci : M.Radović- Adžić D.                                                                          Delegat:Stijepo Čubela                                                                                                                                

11,20 h Budva - Jug CO

Suci: M.Rak- N.Gaspardi                                                                             Delegat:Stijepo Čubela

12,40 h  Mornar BS - Jadran Carine

Suci:J.Blašković – V.Ljubić                                                                           Delegat:Stijepo Čubela

17,30 h  Primorac – Budva

Suci: M.Rak  -   Adžić D.                                                                            Delegat: Božo Vuletić                                                                                                                                                                         

18,50 h  Jug CO - Mornar BS

Suci:     M.Radović- N.Gaspardi                                                               Delegat:Božo Vuletić

20,10 h  Cattaro - Jadran Carine

Suci:      J.Blašković   -V.Ljubić                                                                 Delegat: Božo Vuletić

PETAK, 22. prosinca 2017

09,00 h  Budva – Cattaro

Suci :  Adžić D.  -V.Ljubić                                                                          Delegat :Stijepo Čubela

10,20 h  Mornar BS - Primorac

Suci:N.Gaspardi – M.Radović                                                                 Delegat:Stijepo Čubela

11,40 h  Jug CO - Jadran Carine

Suci: M.Rak- J.Blašković                                                                            Delegat:Stijepo Čubela

                                                                                       TO – ON

                                                                                   Dragan Rajević

                                                                                    Jakov Blašković