“OLIMPIJSKE NADE” - Bilten br. 09

B I L T E N  9.

takmičarske 2017/18. Godine

Sadržaj :

Turnir od 08.12.2017 do 10.12.2017   Кtg.  “ Е “                                                     

Rođeni 2006. godine  i mlađi,  za kategoriju  - „ N A D E „  ........... 3

Kotor, 01.12.2017 god.                                                           Uređuje:Dragan Rajević

“ E “ - Rođeni 2006 godine i mlađi,  za kategoriju  -  N A D E

TURNIR od 08.12.2017 god. do 10.12.2017 god.            

ORGANIZATOR :  PVK JADRAN CARINE – HERCEG NOVI

EKIPE UČESNICE TURNIRA :

1. VK BUDVA – Budva

2. VA CATTARO – Kotor

3. PVK JADRAN CARINE – Herceg Novi

4. VK JUG  CO – Dubrovnik

5. VK PRIMORAC – Kotor

Sudije :

Obradović Boris, Matijašević Siniša. Ivanovski Stanko, Mijanović Miroslav, Malović Boris i Ivan Matijević

Delegati :

Čerović Vasko, Malović Goran

Petak 08.12.2017.

17:00 h PRIMORAC – BUDVA

18:00h JADRAN CARINE – CATTARO

Slobodan : JUG CO

Subota 09.12.2017. – jutro

09.30 h JUG CO – CATTARO

10,30 h JADRAN CARINE – BUDVA

Slobodan : PRIMORAC

Subota 09.12.2017. – popodne

17:00 h CATTARO - PRIMORAC

18:00 h JADRAN CARINE – JUG CO

Slobodan : BUDVA

Nedjelja 10.12.2017. – jutro

09:30 h CATTARO - BUDVA

10:30 h PRIMORAC – JUG CO

Slobodan : JADRAN CARINE

Nedjelja 10.12.2017. – popodne

17:00 h JUG CO - BUDVA

18,00 h JADRAN CARINE – PRIMORAC

Slobodan : CATTARO

                                                                                       TO – ON

                                                                                   Dragan Rajević

                                                                                    Jakov Blašković