“OLIMPIJSKE NADE” - Bilten br. 8

B I L T E N  8.

takmičarske 2017/18. Godine

Sadržaj :

Turnir od 01.12.2017 do 03.12.2017  Кtg.  “ D “                                                     

Rođeni 2005. godine  i mlađi,  za kategoriju  - MLAĐI KADETI .... 3

Kotor, 21.11.2017 god.                                                           Uređuje: Dragan Rajević

“ D “ - Rođeni 2005 godine i mlađi,  za kategoriju  - MLAĐI KADETI

TURNIR od 01.12.2017 god. do 03.12.2017 god.            

ORGANIZATOR : PVK JADRAN CARINE – HERCEG NOVI

EKIPE UČESNICE TURNIRA :

1. VK BUDVA – Budva

2. VK CAVTAT - Cavtat

3. VA CATTARO – Kotor

4. PVK JADRAN CARINE – Herceg Novi

5. VK JUG  CO – Dubrovnik

6. VK PRIMORAC – Kotor

Sudije :

Obradović Boris, Matijašević Siniša. Ivanovski Stanko, Mijanović Miroslav, Malović Boris i Miloslavić Mato

Delegati :

Мurišić Milorad, Mustur Vlado

Petak 01.12.2017.

16:30 h BUDVA – CAVTAT

17:45 h CATTARO – PRIMORAC

19:00 h JADRAN CARINE – JUG CO

Subota 02.12.2017. – jutro

09:00 h PRIMORAC – CAVTAT

10:15 h CATTARO – JUG

11:30 h JADRAN CARINE – BUDVA

Subota 02.12.2017. – popodne

16:30 h CATTARO - CAVTAT

17:45 h BUDVA - JUG

19:00 h JADRAN CARINE – PRIMORAC

Nedjelja 03.12.2017. – jutro

09:00 h PRIMORAC - BUDVA

10:15 h CAVTAT – JUG CO

11:30 h  JADRAN CARINE - CATTARO

Nedjelja 03.12.2017. – popodne

16:30 h JUG CO - PRIMORAC

17:45 h CATTARO - BUDVA

19:00 h JADRAN CARINE – CAVTAT

                                                                                       TO – ON

                                                                                   Dragan Rajević

                                                                                    Jakov Blašković